Kårsstyrelsen

Det här är den nuvarande styrelsen.

Louise Edlund
Ordförande
Socionomstudent

Sofia Ljung
Sekreterare
Socionomstudent
 

Fredrik Alvarado
Kassör
Socionomstudent

Markus Lönneborg
Vice Ordförande
Socionomstudent
 

Klara Adrian
Ledamot
Socionomstudent
 

Ellen Gustafsson
Vice kassör
Socionomstudent
 

Emma Gustavsson
Ledamot/Sociala utskottet
Sjuksköterskestudent
 

Petra Newton
Ledamot
Socionomstudent